Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.

Privacyverklaring WebVedettes

Mei 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. 

1. Over ons

Wat leuk dat je onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, kun je ons via onderstaande gegevens bereiken. 

WebVedettes
KvK:  65869524
E-mail: info@webvedettes.nl
Telefoon: 06-46740465

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken wij

 1. Naam
 2. E-mailadres
 3. Adressen
 4. Telefoonnummer
 5. Bedrijfsnaam
 6. BTW-nummer
 7. Website
 8. Bankrekeningnummer
 9. IP-adres

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?

Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen via onze website, via onze e-mail of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen. 

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken wij de persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer wij dat van de wet mogen en voor de doeleinden die wij hieronder hebben beschreven.

Aanvragen en offertes

Je mag met ons vrijblijvend contact opnemen om te zien of wij voor je aan de slag kunnen. Om een offerte op te kunnen stellen hebben wij alle contactgegevens nodig die wij hopelijk later op een factuur mogen zetten. Ook als jij of de onderneming waarvoor je werkt uiteindelijk onze diensten niet afneemt, bewaren wij de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo onze werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. 

Verder bewaren wij de gegevens graag voor ons eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes wij hebben aangeboden. De gegevens die wij niet van de Belastingdienst hoeven te bewaren, zullen wij maar 30 dagen bewaren.

Diensten en facturatie

Wanneer je van ons een dienst afneemt, hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig om deze dienst aan jou te kunnen leveren. De gegevens zijn daarom noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan onze wettelijke plicht te voldoen. 

Webshop

Koop je iets in onze webshop, dan slaan wij gegevens op om de betaling mogelijk te maken en om de producten naar je te kunnen versturen. Vanwege onze administratieplicht bewaren wij deze gegevens 8 jaar. Bovendien bewaren wij de gegevens van de bestelling ook om vragen over de bestelling of de conformiteit van producten te kunnen beantwoorden en te kunnen controleren of je de kopende partij bent geweest. Dit maakt het voor jou bovendien makkelijker om opnieuw een bestelling bij ons te plaatsen.

Nieuwsbrief

Wij versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Wij verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Wij bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Wij bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Winactie

Wat leuk dat je meedoet aan een winactie. Hopelijk ben jij de gelukkige winnaar! 

Als je mee hebt gedaan aan een winactie, bewaren we de door jou opgegeven gegevens alleen ten behoeve van deze winactie en om jou het gewonnen product toe te kunnen sturen of je de dienst te kunnen leveren. We bewaren je gegevens maximaal twee jaar, om iedereen een eerlijke winkans te kunnen bieden. Als we voor de winactie samenwerken met een andere partij, hebben we voor de deelname al aangegeven dat we jouw gegevens ook met deze partij zullen delen en welke partij dat is. Graag verwijzen we je voor meer informatie naar de privacyverklaring van die partij. 

Samenwerkingen

Als wij met jou of de onderneming waar je voor werkt, samenwerken, dan verwerken wij de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens om de samenwerking tot een goed einde te kunnen brengen en de overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren. 

Wij verwerken de gegevens ook ten behoeve van de facturatie en bewaren deze gegevens tot 8 jaar na de factuurdatum ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht. Buiten deze plicht om bewaren wij de persoonsgegevens tot 5 jaar na de samenwerking, zodat wij mogelijk nog eens contact op kunnen nemen voor nieuwe samenwerkingen. 

Reacties en reviews

Als je een reactie op onze website achterlaat dan verwerken wij je naam en misschien je portretfoto wanneer je die daarbij plaatst. Dit laten wij in principe oneindig staan, tenzij de pagina verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten zien. 

Vragen en overig contact

Wanneer jij ons een vraag stuurt of informatie bij ons opvraagt zullen wij daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerken wij je naam en e-mailadres, zodat wij je van een antwoord en/of informatie kunnen voorzien. Omdat wij graag nog een tijdje zouden willen terugzien met wie wij contact gehad heb, bewaren wij deze gegevens tot 1 jaar na ons laatste contactmoment.

IP-adres

Leuk dat je onze website bezoekt! Wij verwerken je IP-adres, voor analyse en marketing. Daarnaast verwerken wij je IP-adres om fraude tegen te gaan. Maak je geen zorgen, wij verwijderen je IP-adres na 14 maanden weer.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Webhosting
 • Nieuwsbriefdienst
 • Betaaldiensten
 • Externe Cloudopslag
 • Ons accountant & administratiekantoor
 • Affiliate partners
 • Via deze website worden analytische cookies geplaatst, zie onder punt 7

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. 

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben wij gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen. 

5. Jouw rechten

Wij informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@webvedettes.nl.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking. 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

Toestemming intrekken

Hebben wij je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Functionele sessiecookie

Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van de website uit te voeren. Wij plaatsen een daarom een webwinkel cookie. Met behulp van deze cookie slaan we gegevens en voorkeuren op gedurende de periode dat jij onze website bezoekt (de sessie). Wij kunnen website daardoor zo goed mogelijk aanpassen op jouw surfgedrag en ervoor zorgen dat jij tijdens het aankoopproces meer gebruiksgemak ervaart. Wij zijn niet verplicht om jouw toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen of te lezen.

Advertentiecookies

We gebruiken Google DoubleClick-cookies om advertenties te optimaliseren en weer te geven op basis van jouw vorige bezoek aan onze website en om te analyseren hoe bepaalde advertenties verband houden met eerdere bezoeken aan onze website. Hierdoor worden er voor jou relevantere advertenties weergegeven. Meer informatie over het beleid van Google kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/].

Analytische cookies

Omdat we graag willen weten hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken we analytische cookies.

Wij plaatsen daarom cookies van Google Analytics. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/] vinden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. 

Social media 

Wij willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation] 
 • Instagram: [https://help.instagram.com/155833707900388]
 • Twitter: [https://twitter.com/privacy]
 • Pinterest: [https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy]
 • Google (Plus) en YouTube: [https://policies.google.com/privacy?hl=nl]

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links

Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren. 

Reageren is niet meer mogelijk