Strategie concreet maken, doelen voor 2014

Dit is deel 3 van een blogreeks over strategie voor creatieve ondernemers.

Het is januari, het jaar ligt aan je voeten, maar waar ga je beginnen?
De eerste blog in deze reeks ging in op het nut van een goede strategie.
De tweede blog over waar je start met het maken van een strategie.
Deze blog gaat over het concreet maken van je strategie.
Hoe bepaal je je doelen voor 2014? 

Strategie concreet maken

Je weet wat je wilt bereiken in 2014. Als het goed is heb je een heel helder beeld van waar je wil staan eind 2014.
Dan is het nu tijd om de strategie te concretiseren in hoe je dat gaat bereiken.  En dat is precies waar een strategisch actieplan over gaat.

Vragen die je kunnen helpen bij het formuleren van een strategie:

 • Wanneer heb je eind 2014 succes geboekt? Je antwoord op deze vraag geeft je prioriteiten aan.
 • Wat wil je precies bereiken in 2014? Maak een lijst en breng hier een hiërarchie in aan. Wat zijn de 5 belangrijkste doelen? Wat zijn subdoelen?
 • Hoe ga je deze resultaten bereiken? Op welke manier ga je je 5 hoofddoelen bereiken?
 • Welke maatregelen en acties moet je nemen om deze doelen eind 2014 bereikt te hebben?
 • Welke resources maak je vrij. Hoeveel tijd, geld en energie ga je vrijmaken om een bepaald doel te behalen?
 • Op welke termijn wil je de verschillende doelen bereikt hebben?
 • Hoe kun je meten of weten dat je een doel bereikt hebt? Als het bijvoorbeeld een financiële doelstelling is, hoe vaak en wat precies ga je meten (Welke cijfers ga je meten? Verkopen, verkoopbedrag, omzet, winst, etc. Maak het specifiek.)

Keuzes maken 

Breng prioriteiten aan in je doelen. Maak keuzes, rangschik ze. Wat zijn je 5 hoofddoelen voor dit jaar? Waarom vijf? Het dwingt je echte keuzes te maken. Wat is echt belangrijk dit jaar. Weeg je doelen tegen elkaar af. Waar ga je je op richten? Wat is de belangrijkste stap die je als eerste gaat zetten?

Vind je het moeilijk om keuzes te maken? Hier een paar tips:

 • Laat je bij keuzes leiden door joúw doelen, niet de wensen van anderen.
 • Welke acties gaan je bij je hoofddoel helpen, je droom en lange termijn ambitie helpen?
 • Welke doelen zijn het belangrijkst aankomend jaar? Voor jou?

Maak een top 5 van je doelen. (en rangschik bijvoorbeeld je subdoelen met nummering 1. is hoogste prioriteit, 2 volgt daarna etc.)
Bijvoorbeeld als je een van je hoofddoelen is om serieus met je marketingcommunicatie aan de slag te gaan dit jaar, dan is minimaal 1 keer per maand bloggen daar een subdoel van.

Heb je 5 hoofddoelen helder?

Maak je doelen SMILE

ocher voor mamamarketing

Nadat je je doelen hebt gerangschikt op mate van belangrijkheid. Maak je doelen dan zo concreet mogelijk.
Werk maken van je marketingcommunicatie is natuurlijk een beetje vaag. Wat bedoel je daar precies mee? Wat is werk maken? Een hulpmiddel bij het concreet maken is SMILE. Dit lijk op SMART wat vaak gebruikt wordt, maar ik vind het een leuker woord 🙂

1. Specifiek en simpel

Omschrijf het doel kort en krachtig. Is het helder en begrijpelijk? Maak het doel tastbaar en specifiek. Wat is werk maken van je marketing communicatie? Betekent dat voor jou meer communicatie met je klanten en potentiële klanten, betekent dat meer social media followers? Betekent dat meer naamsbekendheid?

2. Meetbaar

Wanneer heb je het doel bereikt. Hoe kun je dat toetsen? Wat levert het je op dat het zo belangrijk is om in te investeren dit jaar? Hoe kun je eind 2014 meten of je doel behaald is? En gedurende het jaar?

3. In tijd uitgezet

Wanneer gedurende het jaar wil je dit doel gerealiseerd hebben? Wanneer heb je het hoofddoel bereikt? Wanneer eventuele subdoelen? Als je eind 2014 100.000 pageviews op je website wilt. Waar wil je dan staan eind juni? Of In september?

4. Leefbaar

Beetje bleu woord. Maar is het te doen? Is het realistisch? Doelen mogen zeker ambitieus zijn, maar het moet ook realistisch zijn.

Kun je een realistische inschatting maken hoeveel tijd en energie het je gaat kosten om een doel te behalen? Is dat realistisch? Gaat je dat lukken? Zo niet is wederom keuzes maken. Heb je echt de belangrijkste doelen gekozen?

5. Energiek

Inspireert het doel je? Krijg je er energie van? Zin om mee aan de slag te gaan? Goed! Niet? Vraag je af waarom niet? Waar zit de weerstand, wat houdt je tegen? Hoe ga je zorgen dat je genoeg tijd en energie hebt om het doel te bereiken? Wat ga je doen als je energie niveau te laag is en het doel onbereikbaar lijkt? Heb je een back-up plan? Hoe ga je zorgen dat je het vol gaat houden?

Samenvattend hoe je je strategie voor 2014 kunt bepalen: 

 • Heb je een helder beeld bij waar je wil staan eind 2014?
 • Concretiseer dit beeld in concrete doelen
 • Vraag je af hoe je die doelen gaat bereiken.
 • Kies 5 doelen voor 2014.
 • Prioriteer je subdoelen.
 • Maak je doelen en subdoelen SMILE.

Volg je deze stappen dan heb je een strategisch actieplan liggen. En dan is het tijd om aan de slag te gaan.

Volgende keer: ‘Strategie: aan de slag en een first aid kit’ 

, ,

Reageren is niet meer mogelijk